Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

Wij informeren u graag over onze bloeiende gemeente in het hartje van Friesland. De gemeente van Nij Beets herkent zichzelf in de woorden vierend, lerend, dienend en delend. Het is de manier waarop wij vorm willen geven aan onze opdracht om gemeente van Jezus Christus in het dorp én de wereld te zijn.  

 

Wij nodigen u van harte uit om met ons de blijde boodschap van het Evangelie mee te vieren. Zoekt u meer de achtergronden en kennis? U bent altijd welkom om met ons mee te leren.

 

U bent meer het type van ‘handen uit de mouwen'? Dan kunt u goed terecht bij onze diaconie.

Van harte delen wij uit van de schatten die ons zijn aangereikt.

 

Getalsmatig zijn wij misschien geen grote gemeente te noemen. Toch is er voor jong en oud zeer veel te beleven. Voor de kinderen is er iedere zondag crêche en kindernevendienst. De tieners hebben maandelijks hun eigen tienerdiensten en er zijn diverse catechisatie-groepen. Iedere maand is er een Message 4 U-dienst, georganiseerd voor en door jongeren. Ook is onze kerk tweemaal per jaar het decor van Kerk-School-Gezinsdiensten. En dan zijn er nog de gebeds- en gespreksgroepen, Gemeente-Groei-Groepen, vrouwenverenigingen, werkgroepen. kortom te veel om op te noemen.

 

Als u kennis heeft genomen van alles wat er in deze levendige gemeente gebeurt, dan raakt u net als wij er van overtuigd, dat met Gods zegen uit het kleine de mooiste dingen kunnen groeien.

Nogmaals, welkom en overtuig u zelf.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets 

 

 

 

 
 


 

Ds. Jaap Vlasblom

 

 

Sinds 3 november 2013 is Jaap Vlasblom predikant in de Protestantse Gemeente van Nij Beets

 

Als introductie een stukje uit een interview met Bart Ledegang voor het Dorpsblad ‘De Nijs Beetster’ (November 2013). Dit gedeelte gaat over de uitdagingen, die ik in mijn werk in Nij Beets zie: ‘Jeugd is er nog volop. Maar hoe houd je die bij de kerk? Hier en daar zijn toch wat lege plekken ontstaan in de kerkbanken. Jaap zegt: ‘Vroeger was de kerkgang nog onomstreden: je ging zondag naar de kerk en daarna keek je wat je nog meer ging doen. Tegenwoordig is de kerkgang één van de keuzes in het weekend naast sport, familiebezoekjes en uitjes. Het is geen vaste waarde meer. Maar tegen dit gevoel valt niet op te preken. Ik wil wel mijn uiterste best doen om met de reacties en opmerkingen van de mensen aan de slag te gaan. Spreek me ook gerust aan als dingen beter kunnen.’ In ieder geval ligt er ook een uitdaging om ‘predikant voor het dorp’ te zijn. ‘Waar het kan wil ik contacten en verbindingen leggen,’ vertelt Jaap. ‘Met persoonlijke aandacht voor de mensen. Ik ben er al wel achter gekomen dat ik een echte dorpsman ben. Je maakt toch sneller contact dan in een stad en van daaruit hoop ik ook een beter contact te maken. ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

Predikant met bijzondere opdracht
 
De Protestantse Gemeente van Nij Beets is sinds 20-05-2007 verbonden met ds. mw. Annemarie Klomp- Hogeterp als predikant met bijzonder opdracht. De bijzondere opdracht betreft: Geestelijk Verzorger bij Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking.
 
Als Geestelijk Verzorger bij Talant heeft ds. Annemarie Klomp- Hogeterp een vijftal aandachtsgebieden. Dit zijn:
  • Vieringen: organiseren en voorgaan in kerkelijke vieringen, zintuiglijke vieringen op de woningen, afscheidsvieringen bij overlijden.
  • Integratie: cliënten helpen hun plekje te vinden in de kerk of andere geloofsgemeenschappen waar zij bij (willen) horen.
  • Ondersteuning bij verlies: cursussen voor begeleiders waarin aan bod komt hoe je cliënten in hun laatste levensfase kunt begeleiden en hoe je cliënten kunt ondersteunen bij verwerking van verlies. Individuele begeleiding van cliënten bij verlies van een geliefde mens of huisdier, van een vertrouwde woon- of werkplek, van een vriend die verhuisd is enz…
  • Levensvragen: cursussen voor teams en cursussen voor cliënten bij vragen als ‘Ik moet steeds huilen, maar ik weet niet waarom’, Wat gebeurt er met mij als ik dood ben?’, ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat een begeleider mij serieus neemt?’, ‘Hoe herken ik eenzaamheid bij mijn cliënt en kan ik daaraan doen voor hem/haar?’, enz….
  • Ethiek: cursussen rondom vragen als ‘Hoe om te gaan met cliënten en verwanten?’, ‘Wat versta ik onder collegialiteit?’, ‘Wat is professionaliteit?’. Kortom, wat is goed handelen in de zorg?
Ds. Annemarie Klomp- Hogeterp is maandelijks de voorganger in de Trefpuntvieringen die gehouden worden op locatie ‘De Wissel’ in Beetsterzwaag. Het adres is ‘Het Trefpunt’, de Wissel 1, 9244 EW Beetsterzwaag. De Trefpuntvieringen beginnen om 10.30 uur en worden drie maal per maand gehouden. Bij deze Trefpuntvieringen bent u van harte welkom!
Voor het rooster van vieringen klik op deze link: 
 
Voor meer informatie kunt u mailen met
a.klomp-hogeterp@talant.nl
of
bellen 06- 83257384.
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ds. Jaap Vlasblom 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ds. Annemarie Klomp - Hogeterp