Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

 

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

(1 Korintiërs 13: 13)


Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.
We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Bijbel vertelt ook over de liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.
Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Ons geloof in Gods liefde is wat we met elkaar willen beleven op zoveel verschillende manieren. In de kerkdiensten, in het pastoraat, in gespreksgroepen en jeugdwerk.
Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets

 

Ds. Jaap Vlasblom

 

Sinds 3 november 2013 is Jaap Vlasblom predikant in de Protestantse Gemeente van Nij Beets

Als introductie een stukje uit een interview met Bart Ledegang voor het Dorpsblad ‘De Nijs Beetster’ (November 2013). Dit gedeelte gaat over de uitdagingen, die ik in mijn werk in Nij Beets zie: ‘Jeugd is er nog volop. Maar hoe houd je die bij de kerk? Hier en daar zijn toch wat lege plekken ontstaan in de kerkbanken. Jaap zegt: ‘Vroeger was de kerkgang nog onomstreden: je ging zondag naar de kerk en daarna keek je wat je nog meer ging doen. Tegenwoordig is de kerkgang één van de keuzes in het weekend naast sport, familiebezoekjes en uitjes. Het is geen vaste waarde meer. Maar tegen dit gevoel valt niet op te preken. Ik wil wel mijn uiterste best doen om met de reacties en opmerkingen van de mensen aan de slag te gaan. Spreek me ook gerust aan als dingen beter kunnen.’ In ieder geval ligt er ook een uitdaging om ‘predikant voor het dorp’ te zijn. ‘Waar het kan wil ik contacten en verbindingen leggen,’ vertelt Jaap. ‘Met persoonlijke aandacht voor de mensen.’

foto gemaakt door Jeroen Taalman

Predikant met bijzondere opdracht

 
De kerk van Nij Beets is sinds 20-05-2007 verbonden met ds. mw. Annemarie Klomp- Hogeterp als predikant met bijzonder opdracht. De bijzondere opdracht betreft: Geestelijk Verzorger bij Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.
 

Voor meer informatie kunt u mailen met
a.klomp-hogeterp@talant.nl
of bellen 06- 83257384

Ds. Annemarie Klomp - Hogeterp