Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

 

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

(1 Korinti√ęrs 13: 13)


Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.
We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Bijbel vertelt ook over de liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.
Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Ons geloof in Gods liefde is wat we met elkaar willen beleven op zoveel verschillende manieren. In de kerkdiensten, in het pastoraat, in gespreksgroepen en jeugdwerk.
Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets

 

Vacant

 

Op zondag 22 augustus 2021 heeft Ds. Jaap Vlasblom afscheid genomen van onze gemeente.  De Protestantse gemeente Nij Beets is dus momenteel 'vacant'.


Een voorbereidingscommissie is inmiddels gestart met de zoektocht naar een tijdelijke ambulante predikant.  De ambulante predikant zal voor een beperkt aantal uren per week de noodzakelijke werkzaamheden en (pastorale) taken verrichten in onze gemeente en ons ondersteunen bij het vinden van een nieuwe predikant.
Voor de beroepingsprocedure zal samen met de gemeente een profielschets opgesteld worden.  Aan welke predikant heeft onze gemeente in deze periode behoefte? Welke kwaliteiten moet hij of zij hebben? Het is belangrijk dat er uiteindelijk iemand gevonden wordt die past bij onze gemeente. Een zorgvuldig proces is hierbij van groot belang.

Met Gods hulp zal het zeker lukken!

 

 

Predikant met bijzondere opdracht

 
De kerk van Nij Beets is sinds 20-05-2007 verbonden met ds. mw. Annemarie Klomp- Hogeterp als predikant met bijzonder opdracht. De bijzondere opdracht betreft: Geestelijk Verzorger bij Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.
 

Voor meer informatie kunt u mailen met
a.klomp-hogeterp@talant.nl
of bellen 06- 83257384

Ds. Annemarie Klomp - Hogeterp