Welkom op de website van de protestantse gemeente
van Nij Beets

 

Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

(1 Korintiërs 13: 13)


Deze bekende woorden uit het loflied op de liefde van Paulus zijn het uitgangspunt van het werk in onze gemeente.
We leven als gemeente uit het geloof in de liefde van God. Hij wil ons ontmoeten in zijn liefde en zo hebben wij Hem leren kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Op geheel eigen en steeds nieuwe wijze kunnen wij God tegenkomen in ons leven en in de wereld. De Bijbel vertelt ons hoe Gods Heilige Geest in deze wereld actief is als wind, die nooit stilstaat, maar altijd weer mensen en dingen in beweging zet. De Bijbel vertelt ook over de liefde van God, waarmee Hij in Jezus naast ons is komen staan en ons heeft meegenomen op de weg naar zijn toekomst. Een weg, die voor ons ligt in de kerk en hier op aarde, maar perspectieven opent die daar ver bovenuit gaan.
Geloof, hoop en liefde, deze drie woorden zijn de basis. In de gemeente zijn het als het goed is levende woorden. Woorden, die een stevig fundament zijn, maar tegelijk ook een weg wijzen. Woorden, die wanneer ze uitgesproken worden ook daden oproepen.

Ons geloof in Gods liefde is wat we met elkaar willen beleven op zoveel verschillende manieren. In de kerkdiensten, in het pastoraat, in gespreksgroepen en jeugdwerk.
Vanuit dit geloof mogen we hoop hebben op de toekomst van God. Het mag ook steeds opnieuw hoop geven bij alles wat we in de gemeente doen, omdat we weten dat het nooit zinloos is. Wij mogen en kunnen meewerken aan Gods Koninkrijk en daarbij mogen we weten dat God op onverwachte en verrassende manieren werkt in deze wereld.

U bent van harte welkom om met ons mee te doen.

 

De kerkenraad van
de Protestantse Gemeente
van Nij Beets

 

Op zondag 22 augustus 2021 heeft Ds. Jaap Vlasblom een beroep aangenomen in Spijkenisse en afscheid genomen van onze gemeente. 

 

Op zondag 15 januari 2023 is de nieuw beroepen predikant ds. Dirk Sierd de Vries bevestigd in de middagdienst om 14:00

 


 

Als je kinderen vraagt: ‘wat wil je later worden, als je groot bent?’ dan komt het soms voor dat ze daar al een idee bij hebben. Piloot, zegt de een dan. Iets met kinderen, roept een ander. Laatst heb ik me afgevraagd wat mijn antwoord zou zijn geweest, toen. Ik heb er geen herinnering meer aan, maar zóu het iets te maken hebben gehad met wat het is geworden, dan had ik daar effectiever kunnen komen. Want de route naar het ambt liep bepaald niet in een rechte lijn, en ook zeker niet naar Nij Beets.

 

Eerst meende ik mijn roeping te hebben gevonden in de ICT, waardoor ik HAVO4 twee keer moest doen, en later koos voor de studie Communicatie en Multimedia Design. Mijn liefhebberij kon ik kwijt in zowel bedrijfsleven, onderwijs als eigen ondernemerschap. Met mijn vrouw Marleen (en inmiddels, onze dochter: Sarah), woonden we zo in de “grote stad” Leeuwarden, het leven was snel, en goed.

 

Nu komt het soms voor in je leven dat alles in een ander licht wordt gezet. Dat je jezelf grote vragen gaat stellen: ben ik wel goed bezig. Is dit waartoe ik ben op aarde? Is er meer te doen dan dat waarmee ik mijn dagen vul… Het overkwam ook mij en zo raakte ik verzeild in een opleiding theologie. Zou het tot een roeping kunnen leiden? Wellicht, maar anders heb ik sowieso een interessante tijd met de klassieke talen, de cultuurgeschiedenis en wie weet wat niet meer.

 

Maar naarmate de jaren, in de collegebankjes, vorderden kreeg ik steeds meer het gevoel: ik wil de kerk in. In eerste instantie was dat heel praktisch… ik ontdekte weer: daar gebeurt iets dat de moeite waard is. Ik kreeg de kerk weer lief, als een plek waar mensen met hun hele hebben en houden kunnen inschuiven en iets goeds mogen verwachten van de God, waarvan wij belijden: dat Hij vasthoudt wat Hij eens begon.

 

In Nij Beets mag ik mijn eerste stappen zetten in wat het betekent daaraan handen en voeten te geven. Een heel mooie plek, waar ik met de gemeenteleden zoek naar de betekenis van die oeroude traditie, dat levende woord, ons gegeven. We vieren iedere zondag onze diensten in de Doarpstsjerke, en doordeweeks bezoek ik de leden van de gemeente, maar ook mensen daarbuiten. Samen zoeken we naar taal om het leven te leren begrijpen in het licht van de Eeuwige. Een tastende weg, die geen eenvoudige antwoorden belooft, maar altijd iets laat zien van Zijn liefde.

 

Als predikant mag ik deze gemeente voorgaan op die weg, en tegen een ieder van goede wil zeg ik: Kom op, ga mee! Wees welkom, ook voor een kopje koffie 1-op-1. Op de contactpagina vind je mijn gegevens.

 

Tot gauw,


ds. Dirk Sierd de Vries